La política de  qualitat d’AOCSA té per objectiu aconseguir un grau de qualitat en el servei que acompleixi els plantejaments establerts a nivell d’execució de les obres i de satisfacció del client.
Dins del sistema integral de la gestió de la qualitat de l'empresa, el Pla d’Autocontrol de la Qualitat (PAC) és l’eina que ha d’assegurar que en tot el procés d’execució de l’obra s’aconsegueixi el nivell de qualitat desitjat.
A tal efecte, es defineixen el conjunt d’accions i processos que integraran aquest PAC, basats en les directrius de la ISO 8042, refosos després en la ISO 9000, particularment en els apartats 9000-1 a 9000-4.

Les prioritats ambientals de la nostra empresa són:

- L’assoliment dels màxims nivells de qualitat ambiental
- La preservació dels recursos naturals i la promoció i ús dels renovables
- La reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i el reciclatge
- La potenciació de l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament sostenible
- La minimització dels les incidències negatives (pols, sorolls, alteracions del trànsit) durant l'execució dels treballs

C./ Arístides Maillol 1, 1er 2a. 08028 BARCELONA ........................ Telèfon: 93 449 34 04 ....... Fax: 93 448 27 16