Auxiliar de Obra Civil SA (AOCSA) comença l’activitat l’any 1988 en el sector de l’obra civil pública, que continua sent el seu principal àmbit d’activitat. També ha desenvolupat projectes de rehabilitació públics, d'edificació privats, interiorisme, hidràulica i d’altres.
El treball d'AOCSA es desenvolupa preferentment l’àmbit municipal, i s'han realitzat treballs per l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana, la Diputació de Barcelona, i d’altres ajuntaments com Badalona, Castelldefels, Sta. Coloma de Cervelló, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, etc.

Objectius i valors
Les activitats de l'empresa es despleguen en el marc d’un conjunt d’objectius i valors concrets, essent els més rellevants:
· Qualitat en l’execució de les obres
· Millora continuada: Tecnològica i organitzativa· Respecte medi ambiental
· Compromís en el compliment de les condicions contractuals
· Satisfacció del client
· Responsabilitat social
· Implicació en la millora dels espais comunitaris
· Gestió activa de la prevenció i salut laborals
· Potenciació dels recursos humans de l’empresa

C./ Arístides Maillol 1, 1er 2a. 08028 BARCELONA ........................ Telèfon: 93 449 34 04 ....... Fax: 93 448 27 16