OBRA PÚBLICA

  Ajuntament de Barcelona

  ProNoubarris

  ProEixample

  Barcelona Gestió Urbanística SA

  Societat Urbanística Metropolitana Rehabilitació i Gestió SA

  Barcelona Infrastructures Municipals SA

  Districte 22@

  Agència de Promoció del Carmel i Entorns

  Institut Municipal d'Educació de Barcelona

  Institut Municipal d'Esports de Barcelona

  Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona

  Diputació de Barcelona

  Àrea Metropolitana de Batcelona

  Consorci del Parc de Collserola

  Ajuntament de Badalona

  Ajuntament de Castelldefels

  Ajuntament del Prat de Llobregat

  Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

   

  OBRA PRIVADA

  Can Esteve Residencial

  Unitat D'actuació Nº 3, dins del PERI Diagonal - Poble Nou

  Unitat D'actuació Nº 6, dins del PERI Diagonal - Poble Nou

  Unitat D'actuació Nº 9, dins del PERI Diagonal - Poble Nou

   

C./ Arístides Maillol 1, 1er 2a. 08028 BARCELONA ........................ Telèfon: 93 449 34 04 ....... Fax: 93 448 27 16